Çağdaş Sözlük

Άβατος, ov

Rumca Sözlük - Άβατος, ov maddesi. Sayfa: 2 - Sira: 15

Rumca - Osmanlıca Sözlük; Yunanca-Türkçe Sözlük ; Άβατος, ov ne anlama gelir? Άβατος, ov kelimesinin anlamı nedir? Άβατος, ov hangi anlamda kullanılır? Άβατος, ov terimi neyi ifade eder? Άβατος, ov'nin sözlük anlamı nedir? Άβατος, ov'nin tanımı nedir? Άβατος, ov ne demek? Άβατος, ov'nin açılımı nedir? Άβατος, ov'nin anlamını açıklar mısınız?

Ρωμαϊκό-Οθωμανικό Λεξικό; Ελληνοτουρκικό Λεξικό ; Τι σημαίνει Άβατος, ov; Ποια είναι η σημασία της λέξης Άβατος, ov; Σε ποια έννοια χρησιμοποιείται το Άβατος, ov; Τι εκφράζει ο όρος Άβατος, ov; Ποια είναι η λεξική σημασία του Άβατος, ov; Τι είναι το Άβατος, ov; Τι σημαίνει το Άβατος, ov; Ποια είναι η επέκταση του Άβατος, ov; Μπορείτε να εξηγήσετε τη σημασία του Άβατος, ov; Τι αντιπροσωπεύει το Άβατος, ov;