Çağdaş Sözlük

Άγγελος

Rumca Sözlük - Άγγελος maddesi. Sayfa: 8 - Sira: 1

Rumca - Osmanlıca Sözlük; Yunanca-Türkçe Sözlük ; Άγγελος ne anlama gelir? Άγγελος kelimesinin anlamı nedir? Άγγελος hangi anlamda kullanılır? Άγγελος terimi neyi ifade eder? Άγγελος'nin sözlük anlamı nedir? Άγγελος'nin tanımı nedir? Άγγελος ne demek? Άγγελος'nin açılımı nedir? Άγγελος'nin anlamını açıklar mısınız?

Ρωμαϊκό-Οθωμανικό Λεξικό; Ελληνοτουρκικό Λεξικό ; Τι σημαίνει Άγγελος; Ποια είναι η σημασία της λέξης Άγγελος; Σε ποια έννοια χρησιμοποιείται το Άγγελος; Τι εκφράζει ο όρος Άγγελος; Ποια είναι η λεξική σημασία του Άγγελος; Τι είναι το Άγγελος; Τι σημαίνει το Άγγελος; Ποια είναι η επέκταση του Άγγελος; Μπορείτε να εξηγήσετε τη σημασία του Άγγελος; Τι αντιπροσωπεύει το Άγγελος;