Çağdaş Sözlük

Αποκτείνω

Rumca Sözlük - Αποκτείνω maddesi. Sayfa: 167 - Sira: 10

Rumca - Osmanlıca Sözlük; Yunanca-Türkçe Sözlük ; Αποκτείνω ne anlama gelir? Αποκτείνω kelimesinin anlamı nedir? Αποκτείνω hangi anlamda kullanılır? Αποκτείνω terimi neyi ifade eder? Αποκτείνω'nin sözlük anlamı nedir? Αποκτείνω'nin tanımı nedir? Αποκτείνω ne demek? Αποκτείνω'nin açılımı nedir? Αποκτείνω'nin anlamını açıklar mısınız?

Ρωμαϊκό-Οθωμανικό Λεξικό; Ελληνοτουρκικό Λεξικό ; Τι σημαίνει Αποκτείνω; Ποια είναι η σημασία της λέξης Αποκτείνω; Σε ποια έννοια χρησιμοποιείται το Αποκτείνω; Τι εκφράζει ο όρος Αποκτείνω; Ποια είναι η λεξική σημασία του Αποκτείνω; Τι είναι το Αποκτείνω; Τι σημαίνει το Αποκτείνω; Ποια είναι η επέκταση του Αποκτείνω; Μπορείτε να εξηγήσετε τη σημασία του Αποκτείνω; Τι αντιπροσωπεύει το Αποκτείνω;