Çağdaş Sözlük

Χόβολη

Rumca Sözlük - Χόβολη maddesi. Sayfa: 1314 - Sira: 2

Rumca - Osmanlıca Sözlük; Yunanca-Türkçe Sözlük ; Χόβολη ne anlama gelir? Χόβολη kelimesinin anlamı nedir? Χόβολη hangi anlamda kullanılır? Χόβολη terimi neyi ifade eder? Χόβολη'nin sözlük anlamı nedir? Χόβολη'nin tanımı nedir? Χόβολη ne demek? Χόβολη'nin açılımı nedir? Χόβολη'nin anlamını açıklar mısınız?

Ρωμαϊκό-Οθωμανικό Λεξικό; Ελληνοτουρκικό Λεξικό ; Τι σημαίνει Χόβολη; Ποια είναι η σημασία της λέξης Χόβολη; Σε ποια έννοια χρησιμοποιείται το Χόβολη; Τι εκφράζει ο όρος Χόβολη; Ποια είναι η λεξική σημασία του Χόβολη; Τι είναι το Χόβολη; Τι σημαίνει το Χόβολη; Ποια είναι η επέκταση του Χόβολη; Μπορείτε να εξηγήσετε τη σημασία του Χόβολη; Τι αντιπροσωπεύει το Χόβολη;