Çağdaş Sözlük

Χρυσορρήμων

Rumca Sözlük - Χρυσορρήμων maddesi. Sayfa: 1322 - Sira: 16

Rumca - Osmanlıca Sözlük; Yunanca-Türkçe Sözlük ; Χρυσορρήμων ne anlama gelir? Χρυσορρήμων kelimesinin anlamı nedir? Χρυσορρήμων hangi anlamda kullanılır? Χρυσορρήμων terimi neyi ifade eder? Χρυσορρήμων'nin sözlük anlamı nedir? Χρυσορρήμων'nin tanımı nedir? Χρυσορρήμων ne demek? Χρυσορρήμων'nin açılımı nedir? Χρυσορρήμων'nin anlamını açıklar mısınız?

Ρωμαϊκό-Οθωμανικό Λεξικό; Ελληνοτουρκικό Λεξικό ; Τι σημαίνει Χρυσορρήμων; Ποια είναι η σημασία της λέξης Χρυσορρήμων; Σε ποια έννοια χρησιμοποιείται το Χρυσορρήμων; Τι εκφράζει ο όρος Χρυσορρήμων; Ποια είναι η λεξική σημασία του Χρυσορρήμων; Τι είναι το Χρυσορρήμων; Τι σημαίνει το Χρυσορρήμων; Ποια είναι η επέκταση του Χρυσορρήμων; Μπορείτε να εξηγήσετε τη σημασία του Χρυσορρήμων; Τι αντιπροσωπεύει το Χρυσορρήμων;