Çağdaş Sözlük

Αβαθμίδωτος, ον,

Rumca Sözlük - Αβαθμίδωτος, ον, maddesi. Sayfa: 1 - Sira: 9

Rumca - Osmanlıca Sözlük; Yunanca-Türkçe Sözlük ; Αβαθμίδωτος, ον, ne anlama gelir? Αβαθμίδωτος, ον, kelimesinin anlamı nedir? Αβαθμίδωτος, ον, hangi anlamda kullanılır? Αβαθμίδωτος, ον, terimi neyi ifade eder? Αβαθμίδωτος, ον,'nin sözlük anlamı nedir? Αβαθμίδωτος, ον,'nin tanımı nedir? Αβαθμίδωτος, ον, ne demek? Αβαθμίδωτος, ον,'nin açılımı nedir? Αβαθμίδωτος, ον,'nin anlamını açıklar mısınız?

Ρωμαϊκό-Οθωμανικό Λεξικό; Ελληνοτουρκικό Λεξικό ; Τι σημαίνει Αβαθμίδωτος, ον,; Ποια είναι η σημασία της λέξης Αβαθμίδωτος, ον,; Σε ποια έννοια χρησιμοποιείται το Αβαθμίδωτος, ον,; Τι εκφράζει ο όρος Αβαθμίδωτος, ον,; Ποια είναι η λεξική σημασία του Αβαθμίδωτος, ον,; Τι είναι το Αβαθμίδωτος, ον,; Τι σημαίνει το Αβαθμίδωτος, ον,; Ποια είναι η επέκταση του Αβαθμίδωτος, ον,; Μπορείτε να εξηγήσετε τη σημασία του Αβαθμίδωτος, ον,; Τι αντιπροσωπεύει το Αβαθμίδωτος, ον,;